makers van het
 
Zeeuwse Landschap . 

AP-groep geeft het landschap kleur....

Voor Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, waterschap en gemeente Noord Beveland en vele particuliere landschaps initiatieven zijn wij in het verleden al de partner gebleken voor landschapsbeheer in de brede zin. Of het nu gaat om plantwerk, boomverzorging, zaag en snoeiwerk, onderhoud en aanleg van paden en de aanleg van rasters, hekwerken of beschoeiingen; AP-groep heeft de kennis en het materieel in huis. Natuurgebieden, openbaar groen, begraafplaatsen en landschappelijke tuinen zijn door ons aangelegd of onderhouden. Wij kunnen kwalitatief en scherp geprijsd plantmateriaal, divers verhardingsmateriaal, hout en afrasteringsmateriaal leveren. Veel machines hebben we naar eigen inzicht zelf ontwikkeld of aangepast in onze eigen ruime werkplaats. Denk bijvoorbeeld aan een plantmachine voor bosplantsoen. Landschappelijke tuinen vragen in sommige opzichten een compleet andere insteek dan een "gewone" tuin. De AP-groep werkt dan ook met respect voor natuur en omgeving.....